… herbu Łodzia i Radwan (t. 11 s. 264)

Lachowski herbu Pilawa (t. 6 s. 1)

Lacjozy herbu własnego (t. 11 s. 264-265)

Łącki herbu Brodzic (t. 6 s. 184)

Łącki herbu Jelita (t. 6 s. 184-185)

Łącki herbu Korzbok (t. 6 s. 185)

Łącki herbu Lis (t. 6 s. 185-186)

Łącki herbu Pierzchała (t. 6 s. 186)

Łącki herbu Prus 1mo (t. 6 s. 186)

Lackoroński herbu Ryś (t. 11 s. 264)

Lacza herbu Topór (t. 11 s. 265)

Łączka (t. 11 s. 276)

Łączkowski (t. 6 s. 186)

Łączyński herbu Nałęcz (t. 6 s. 186-201)

Łada herbu Łada (t. 6 s. 202-203)

Ladayda herbu Śreniawa (t. 11 s. 265)

Ładomirski (t. 11 s. 276)

Ladowicki (t. 11 s. 265)

Ładowski herbu Łada (t. 11 s. 276)

Ladwiński (t. 11 s. 265)

Ładzic herbu Łada (t. 11 s. 276)

Ladziński (t. 6 s. 5)

Łaganowski herbu Nowina (t. 6 s. 203)

Łagiewnicki herbu Grzymała (t. 6 s. 203)

Łagiewnicki herbu Poraj (t. 6 s. 203)

Lagona herbu Grzymała (t. 6 s. 5)

Łagona herbu Grzymała (t. 11 s. 276)

Łagowski (t. 11 s. 277)

Łaguna (t. 11 s. 277)

Łahiński herbu Pelikan (t. 11 s. 277)

Łahiszewski herbu Prawdzic (t. 11 s. 277)

Łahiszyński herbu Korybut i Prawdzic (t. 11 s. 277)

Łahocki (t. 11 s. 277)

Łahodowski herbu Korczak (t. 6 s. 204)

Łąkawski (t. 6 s. 204)

Łakiński herbu Pelikan (t. 6 s. 204)

Łakocki (t. 6 s. 204)

Łakoszyński herbu Prawdzic (t. 11 s. 277)

Lakowski (t. 6 s. 5)

Lalande (t. 11 s. 265)

Lalewicz (t. 11 s. 265)

Lamara (t. 11 s. 265)

Lamfryd herbu Lewart (t. 11 s. 265)

Lanckoroński herbu Zadora (t. 6 s. 5-14)

Łancucki herbu Szeliga (t. 6 s. 204)

Łancucki herbu Strzemię (t. 11 s. 277)

Landsay (t. 11 s. 265)

Landsberg (t. 11 s. 265)

Landszaft (t. 11 s. 265)

Lang (t. 11 s. 265)

Langenhofft (t. 11 s. 265)

Langnau (de) herbu Ryś (t. 6 s. 14)

Langurt (t. 11 s. 265)

Łaniecki herbu Pobóg (t. 6 s. 204)

Łaniecki herbu Ślepowron (t. 6 s. 204)

Łaniewski herbu Korczak (t. 6 s. 204)

Lanssen (t. 11 s. 265)

Łapa (t. 6 s. 204)

Łapanowski herbu Rogala (t. 6 s. 204)

Łapczyński herbu Jelita (t. 6 s. 205)

Łapiński (t. 6 s. 205)

Łapka herbu Drużyna (t. 6 s. 205)

Larysz herbu Kolumna (t. 6 s. 16)

Lascaris herbu Słońce (t. 11 s. 265)

Łaścicki (t. 11 s. 277)

Łaściszewski herbu Ślepowron (t. 6 s. 205)

Łasicki (t. 6 s. 205-206)

Łasicki herbu Abdank (t. 11 s. 277)

Łasiński herbu Abdank (t. 6 s. 206)

Laskary herbu Leszczyc (t. 11 s. 265)

Laskarys hrabia herbu Laskarys (t. 11 s. 265)

Łaskarzewski (t. 11 s. 277)

Łaskawski herbu Nieczuja (t. 6 s. 206)

Łaski herbu Korab (t. 6 s. 206-217)

Laskiewicz (t. 11 s. 265)

Łaskko herbu Pomian (t. 11 s. 277)

Łasko herbu Leliwa (t. 6 s. 218)

Laskowicz herbu Korab (t. 11 s. 265-266)

Laskowiecki (t. 6 s. 16)

Laskownicki (t. 6 s. 16)

Laskowski herbu Dąbrowa (t. 6 s. 16)

Laskowski herbu Drużyna (t. 6 s. 16)

Laskowski herbu Korab (t. 6 s. 16-20)

Laskowski herbu Leliwa (t. 6 s. 20)

Laskowski herbu Leszczyc (t. 6 s. 20)

Laskowski herbu Półkozic (t. 6 s. 20)

Lasochowski herbu Jelita (t. 6 s. 20)

Lasocki herbu Dołęga (t. 6 s. 20-26)

Lasocki herbu Śreniawa (t. 6 s. 26)

Lasopolski (t. 11 s. 266)

Lasota herbu Jelita (t. 6 s. 26)

Lasota herbu Rawicz (t. 6 s. 26-28)

Lasotowicz herbu Rawicz (t. 11 s. 266)

Lasowski herbu Osoria (t. 6 s. 28)

Lasowski herbu Szeliga (t. 6 s. 28)

Lasseur (t. 11 s. 266)

Lastek herbu Wieniawa (t. 11 s. 266)

Łastowiecki (t. 6 s. 218)

Łaszcz herbu Prawdzic (t. 6 s. 218-222)

Łaszczyński herbu Wierzbna (t. 6 s. 222)

Laszczyński herbu Wierzbna (t. 11 s. 266)

Łaszewski herbu Grzymała (t. 6 s. 222-223)

Łaszewski herbu Szeliga (t. 6 s. 223)

Łaszkiewicz (t. 11 s. 277)

Latalski herbu Prawdzic (t. 6 s. 28-30)

Latecki (t. 11 s. 266)

Łątkiewicz herbu Prus 1mo (t. 6 s. 223)

Łatkowski herbu Poraj (t. 6 s. 223)

Łątkowski herbu Poraj (t. 11 s. 277)

Latosławski (t. 11 s. 266)

Latoszyński herbu Gryf (t. 6 s. 30-31)

Latowski (t. 11 s. 266)

Latyczyński herbu Hołobok (t. 6 s. 31)

Latyński herbu Prus (t. 11 s. 266)

Laurans (t. 11 s. 266)

Lauxmin herbu Dąbrowa (t. 6 s. 31)

Laveau (t. 11 s. 266)

Lawdański herbu Jastrzębiec (t. 6 s. 31)

Ławronowicz (t. 11 s. 277)

Ławrynowicz herbu Korczak (t. 11 s. 277)

Ławrynowicz herbu Białynia (t. 11 s. 277-278)

Ławski herbu Pobóg (t. 6 s. 223-224)

Ławski herbu Pomian (t. 6 s. 224)

Layman (t. 11 s. 266)

Łayszczewski herbu Prawdzic (t. 6 s. 224-225)

Lazański herbu Jastrzębiec (t. 6 s. 31-32)

Łazański herbu Jastrzębiec (t. 11 s. 278)

Lazarowicz herbu Kościesza (t. 6 s. 32)

Łazarowicz herbu Kościesza (t. 11 s. 278)

Łazarski (t. 11 s. 278)

Łazicki herbu Jastrzębiec (t. 6 s. 225)

Łazieński herbu Jastrzębiec (t. 6 s. 225)

Łaziński herbu Jelita (t. 11 s. 278)

Łaziński herbu Krzywda (t. 11 s. 278)

Łaźniewski herbu Prawdzic (t. 6 s. 225)

Łaźniewski herbu Prus 2do (t. 6 s. 225)

Łaźniński herbu Jelita (t. 6 s. 225)

Łazowski herbu Krzywda (t. 6 s. 225)

Łazowski herbu Łada (t. 6 s. 225-226)

Łazowy (t. 6 s. 226)

Łążyński herbu Lubicz (t. 6 s. 226)

Łążyński herbu Nałęcz (t. 6 s. 226)

de la Valle (t. 9 s. 222)

Lebedowicz (t. 11 s. 266)

Lebel (t. 6 s. 32)

Leben herbu Śreniawa (t. 11 s. 266)

Lebowski (t. 6 s. 32)

Lechnacki Grom (t. 11 s. 266)

Lechnicki (t. 11 s. 266)

Lechon herbu Wczele (t. 11 s. 266)

Łęcki herbu Nałęcz (t. 6 s. 226)

Łęczycki herbu Niesobia (t. 6 s. 226-240)

Łęczyczka (t. 11 s. 278)

Łęczyński herbu Niesobia (t. 11 s. 278)

Ledochowski herbu Saława (t. 6 s. 32-38)

Lędzki herbu Janina (t. 6 s. 38)

Legawski herbu Nowina (t. 11 s. 266)

Legendorf (t. 6 s. 38-39)

Legiecki herbu Przyjaciel (t. 6 s. 39)

Legier (t. 11 s. 266)

Legnicki książę (t. 6 s. 39)

Legowicz (t. 11 s. 266)

Legucki (t. 11 s. 266)

Łękawski herbu Nowina (t. 6 s. 240)

Łękawski herbu Pobóg (t. 6 s. 240)

Łękiński herbu Nałęcz (t. 6 s. 240-241)

Łękowski herbu Lubicz (t. 6 s. 241)

Łękowski herbu Nowina (t. 11 s. 278)

Łększycki herbu Warnia (t. 6 s. 241)

Lekszycki herbu Warnia (t. 11 s. 266)

Lelewel herbu Lelewel (t. 11 s. 266-267)

Lelowski herbu Junosza (t. 6 s. 42)

Lelussa (t. 6 s. 42)

Leluszewicz (t. 11 s. 267)

Lemański (t. 11 s. 267)

Lembicz (t. 11 s. 267)

Lemieszewski (t. 11 s. 267)

Łempicki herbu Junosza (t. 6 s. 242-243)

Len (t. 11 s. 267)

Lenarski (t. 11 s. 267)

Lenart (t. 11 s. 267)

Lenartowicz (t. 11 s. 267)

Leńczowski herbu Strzemię (t. 6 s. 42-43)

Lenczyłowski (t. 11 s. 267)

Lendorf (t. 6 s. 43)

Leniecki (t. 11 s. 267)

Leniek herbu Rawicz (t. 6 s. 43)

Lenkiewicz herbu Kotwicz (t. 6 s. 43)

Leonowicz (t. 11 s. 267)

Leparski Etanuza (t. 11 s. 267)

Lepiszewicz (t. 6 s. 43)

Łepkowski herbu Dąbrowa (t. 6 s. 243)

Lernet (t. 11 s. 268)

Lesiecki herbu Nałęcz (t. 6 s. 44)

Lesiewski (t. 11 s. 268)

Lesing (t. 11 s. 268)

Lesiowski herbu Ogończyk (t. 6 s. 44)

Leski herbu Dołęga (t. 6 s. 46)

Leski herbu Ostoja (t. 6 s. 46-47)

Łęski de Zema herbu Janina (t. 11 s. 278-280)

Leśnicki (t. 6 s. 47)

Leśniewicz herbu Półkozic (t. 6 s. 47)

Leśniewski (t. 11 s. 268)

Leśniowolski herbu Roch 2do (t. 6 s. 47-49)

Leśniowski herbu Gryf (t. 6 s. 49-50)

Leśniowski herbu Grzymała (t. 6 s. 50-51)

Leśniowski herbu Gryf (t. 11 s. 268-270)

Leśniowski herbu Rawicz i drudzy Roch (t. 11 s. 270)

Leszczkowski (t. 6 s. 51)

Leszczowski (t. 11 s. 270)

Leszczyński herbu Abdank (t. 6 s. 54-55)

Leszczyński herbu Belina (t. 6 s. 55-56)

Leszczyński herbu Jastrzębiec (t. 6 s. 56)

Leszczyński herbu Korczak (t. 6 s. 56)

Leszczyński herbu Radwan (t. 6 s. 57)

Leszczyński herbu Wieniawa (t. 6 s. 57-81)

Leszewski (t. 11 s. 270)

Leszkiewicz (t. 11 s. 270)

Leszkowski (t. 11 s. 270)

Łęszkowski (t. 11 s. 280)

Lesznicki herbu Brama (t. 11 s. 270)

Leszyński herbu Pomian (t. 6 s. 81)

Łętkowski herbu Jastrzębiec (t. 6 s. 243)

Łętowski herbu Niezgoda (t. 6 s. 244)

Łętowski herbu Ogończyk (t. 6 s. 244-249)

Łętowski herbu Ostrzew (t. 6 s. 249)

Lewandowski herbu Dołęga (t. 11 s. 270)

Lewartowski herbu Lewart (t. 11 s. 270)

Lewicki herbu Rogala (t. 6 s. 87)

Lewiecki (t. 11 s. 270)

Lewikowski herbu Abdank (t. 6 s. 87)

Lewingston (t. 11 s. 270)

Lewiński (t. 6 s. 88)

Lewkiewicz herbu Lewkowicz (t. 11 s. 270)

Lewom herbu Gozdawa (t. 6 s. 88)

Lewonowicz herbu Rogala (t. 11 s. 270)

Leyman (t. 11 s. 270)

Lezeński herbu Nałęcz (t. 6 s. 88-90)

Leźnicki (t. 6 s. 90)

Leźniecki (t. 11 s. 270)

Leżyński (t. 11 s. 270)

Lgocki herbu Jastrzębiec (t. 6 s. 90)

Liberacki (t. 6 s. 90)

Libicki herbu Jelita (t. 11 s. 270-272)

Libiszowski herbu Wieniawa (t. 6 s. 90-91)

Libuski (t. 6 s. 91)

Lichiński herbu Pilawa (t. 11 s. 272)

Lichnowski herbu Jasieńczyk (t. 6 s. 91)

Lichnowski herbu Pilawa (t. 6 s. 91)

Lichnowski herbu Jasieńczyk (t. 11 s. 272)

Lichodziejowski (t. 11 s. 272)

Lichowski (t. 11 s. 272)

Lichtański herbu Pokora (t. 6 s. 91)

Lichtarski (t. 11 s. 272)

Lichtemberg (t. 6 s. 92)

Lichtenstein (t. 6 s. 92)

Lidzbiński herbu Abdank (t. 6 s. 93)

Ligęza herbu Półkozic (t. 6 s. 93-99)

Ligocki herbu Orla albo Saszor (t. 6 s. 99)

Ligowski (t. 11 s. 272)

Linczewski (t. 11 s. 272)

Lind (t. 11 s. 272)

Lindsay (t. 11 s. 272)

Lingenau (t. 11 s. 272)

Lingwieniewicz herbu Pogonia Litewska (t. 6 s. 102)

Liniewicz (t. 11 s. 272)

Linkauz (t. 6 s. 104)

Linowski herbu Pomian (t. 6 s. 104-105)

Linowski herbu Rawicz (t. 6 s. 105)

Lipczyński (t. 6 s. 105)

Lipczyński herbu Korwin (t. 11 s. 272)

Lipicki herbu Junosza (t. 6 s. 105)

Lipicki herbu Lis (t. 6 s. 105)

Lipicki herbu Rawicz (t. 6 s. 105)

Lipiewicz (t. 11 s. 272)

Lipiewski (t. 11 s. 272)

Lipiński (t. 6 s. 105-106)

Lipiński herbu Gozdawa (t. 11 s. 272)

Liplewski (t. 6 s. 106)

Lipnicki herbu Hołobok (t. 6 s. 106-107)

Lipnicki herbu Poraj (t. 6 s. 107)

Lipnicki herbu Junosza (t. 11 s. 272)

Lipniewski (t. 11 s. 272)

Lipnik (t. 11 s. 272)

Lipowiecki herbu Ciołek (t. 11 s. 272)

Lipowski herbu Ciołek (t. 6 s. 107)

Lippi herbu Nałęcz (t. 6 s. 107)

Lipski herbu Grabie (t. 6 s. 107-116)

Lipski herbu Korczak (t. 6 s. 116)

Lipski herbu Łada (t. 6 s. 116-123)

Lipski herbu Lubicz (t. 6 s. 123)

Lipski herbu Rogala (t. 6 s. 123)

Lipski herbu Śreniawa bez krzyża (t. 6 s. 123-124)

Lirechenfeld (t. 11 s. 272)

Lisicki (t. 6 s. 131)

Lisiecki herbu Drya (t. 6 s. 131-133)

Lisiewski (t. 11 s. 273)

Lisikiewicz (t. 11 s. 273)

Lisowiec (t. 11 s. 273)

Lisowiecki (t. 6 s. 133)

Lisowski herbu Bończa (t. 6 s. 133)

Lisowski herbu Jeż (t. 6 s. 133-136)

Lisowski herbu Lis (t. 6 s. 136)

Lisowski herbu Leliwa (t. 6 s. 136)

Lisowski herbu Lubicz (t. 6 s. 136)

Lisowski herbu Mądrostki (t. 6 s. 136)

Lisowski herbu Nowina (t. 6 s. 136)

Lisowski herbu Przegonia (t. 6 s. 136)

Lisowski herbu Ślepowron (t. 6 s. 136)

Listowski herbu własnego (t. 11 s. 273)

Liszecki (t. 11 s. 273)

Liszewski (t. 11 s. 273)

Litawor herbu Odrowąż (t. 6 s. 136-138)

Liter (t. 6 s. 138)

Litosławski herbu Jelita (t. 6 s. 138)

Litwitński (t. 11 s. 273)

Lityński herbu Grzymała (t. 6 s. 138)

Lityński herbu Sas (t. 6 s. 139)

Liwicki (t. 11 s. 273)

Lneżeliński herbu Jelita (t. 11 s. 273)

Lniski herbu Ostoja (t. 6 s. 139)

Łobaczewski (t. 11 s. 280)

Łobczyński (t. 6 s. 249)

Lobeski herbu Korab (t. 6 s. 139)

Łobodzki (t. 6 s. 249)

Lochman (t. 11 s. 273)

Łochocki herbu Junosza (t. 6 s. 249)

Łochowski herbu Belina (t. 6 s. 249-250)

Łochowski herbu Kuszaba (t. 6 s. 250)

Łochyński herbu Jelita (t. 6 s. 250)

Loci (t. 6 s. 139)

Lode (t. 6 s. 139)

Lodorowski (t. 11 s. 273)

Łodwigowski (t. 11 s. 280)

Łodź herbu Korab (t. 11 s. 280)

Łodziata herbu Wadwicz (t. 6 s. 262)

Łodziński herbu Radwan (t. 6 s. 263)

Loelhoeffel (t. 11 s. 273)

Loga (t. 11 s. 273)

Logofet (t. 11 s. 273)

Łoiński (t. 11 s. 280)

Продолжение »

Сделать бесплатный сайт с uCoz